Zoeken
   
: Home
: Openingstijden
: Wet incassokosten
: Voorwaarden
: Tarieven
: Online dossier
: Online opdracht
: Onze diensten
: Incasso
: Executies
: Consultancy
: Informatie
: Gedagvaard
: Links
: Profiel
 
   
Profiel

- vestigingsjaar 1988
- twee (toegevoegd-) gerechtsdeurwaarders
- huurrechtspecialist
- landelijke dekking
- permanente opleiding (1)
- externe controle derdengelden (2)
- alles onder hetzelfde dak

* informatievoorziening
* debiteurenbeheer
* incasso van vorderingen
* juridische procedures
* executie van vonnissen

(1) In de Gerechtsdeurwaarderswet staat omschreven aan welke hoge kwaliteitsnormen wij moeten voldoen. De wet en daaruit voortvloeiende reglementen stellen strenge eisen aan o.a. informatieplicht, permanente scholing en tuchtrecht.

(2) Het Bureau Financieel Toezicht (een onafhankelijk overheidsorgaan) houdt (elke 3 maanden) toezicht op de geldstromen binnen onze organisatie. Dit is een extra waarborg voor snelle uitbetaling.

Moderne apparatuur en software dragen bij aan een snelle en goede afhandeling van uw zaken. Wij hebben rechtstreeks verbinding met de basisadministraties van alle Nederlandse gemeenten (uitsluitend voor ambtelijke werkzaamheden), de handelsregisters en het kadaster.

Neem telefonisch contact met ons op, indien wij uw interesse gewekt hebben. Wij zijn gaarne bereid u over onze diensten verder te informeren.

 
     
< Vorige | Volgende > Edisonweg 14 E. Alkmaar - Postbus 306, 1800 AH Alkmaar - Tel. 072-5118808 - Fax. 072-5115982 - info@incassospecialist.nl