Zoeken
   
: Home
: Openingstijden
: Nieuws
: Wet incassokosten
: Voorwaarden
: Tarieven
: Online dossier
: Online opdracht
: Onze diensten
: Incasso
: Executies
: Consultancy
: Informatie
: Gedagvaard
: Links
: Contact
: Profiel
 
   

Kort overzicht tarieven

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard onder toepassing van onze voorwaarden (laatste versie 1-1-2015).

Incassowerkzaamheden worden afgerekend conform onderstaand tarief:

vorderingen tot € 25.000,= 15% van het geïncasseerde bedrag; over het meerdere 10% van het geïncasseerde bedrag, te verhogen met 5% zulks ter beoordeling door H&M.

Onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan de rechtstreeks aan opdrachtgever betaalde bedragen, en verrekening tussen partijen.

In Nederland gevestigde advocaten en collega-gerechtsdeurwaarders kunnen door ons worden aangemerkt als "tussenpersoon".

Kort overzicht tarieven tussenpersoon:
rolcomparitie € 10,=;
aandeel salaris-gemachtigde: de helft bij verstekzaken, en een derde bij zaken op tegenspraak;
waarnemen comparitie etc. € 125,= per uur;
afwikkelingstarief is 4% (ongeacht wie de bedragen heeft ontvangen);

Bij beëindiging van de overeenkomst van opdracht, daaronder valt ook insolventie van de opdrachtgever, wordt op portefeuilleniveau afgewikkeld (ontvangsten in kas minus alle kosten); 

No cure no fee kan uitkomst voor u bieden. Dit houdt in dat als er geen geld geïncasseerd wordt, u ook geen incassoprovisie aan ons verschuldigd bent. U betaalt alleen een kleine basisvergoeding voor bureau- en dossierkosten.  


Download hier  btag_2018.pdf    een overzicht van de ambtelijke tarieven.                       

 
     
< Vorige | Volgende > Edisonweg 14 E. Alkmaar - Postbus 306, 1800 AH Alkmaar - Tel. 072-5118808 - Fax. 072-5115982 - info@incassospecialist.nl