Zoeken
   
: Home
: Openingstijden
: Wet incassokosten
: Voorwaarden
: Tarieven
: Online dossier
: Online opdracht
: Onze diensten
: Incasso
: Executies
: Consultancy
: Informatie
: Gedagvaard
: Links
: Profiel
 
   
Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt onze brochure en voorwaarden opvragen, of u haalt ze op middels de downloadfunctie onder aan de pagina.

Voor onze tarieven zie tabblad "Tarieven".

Enkele belangrijke bepalingen:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden.
2. H&M aanvaardt geen algemene voorwaarden van opdrachtgevers en derden, tenzij H&M dit schriftelijk heeft bevestigd.
3. H&M is slechts aansprakelijk voor schade, indien de opdrachtgever aantoont dat deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van H&M. De schade wordt beperkt tot de overeengekomen vergoeding.
4. Indien opdrachtgever buiten H&M om een regeling of schikking met de debiteur treft, de opdracht intrekt of niet binnen redelijke termijn reageert op berichten van H&M, dan is de laatste gerechtigd zijn werkzaamheden te beeindigen en af te rekenen gelijk het bedrag was geincasseerd.
5. Incassowerkzaamheden worden afgerekend conform de geldende tarieven. 

6. Afwikkeltarief tussenpersonen:
a. aandeel salaris-gemachtigde: de helft bij verstekzaken, en een derde bij zaken op tegenspraak; 
b. afwikkelingstarief is 4%, ongeacht waar betaling heeft plaatsgevonden. 

Hier kunt u de algemene voorwaarden downloaden :  Algemene Voorwaarden
 
     
< Vorige | Volgende > Edisonweg 14 E. Alkmaar - Postbus 306, 1800 AH Alkmaar - Tel. 072-5118808 - Fax. 072-5115982 - info@incassospecialist.nl