Algemene informatie

Elke onderneming moet aandacht hebben voor zijn debiteuren. Het is van groot belang dat de facturen op tijd worden betaald. Zorg ervoor dat u op de factuur een betalingstermijn zet, en bewaak die termijn ook goed!

U moet weten met wie u zaken doet. Wij maken regelmatig mee, dat een klant nauwelijks weet met wie hij zaken heeft gedaan!

Gebruik algemene voorwaarden. Daarin kunt u onder meer vastleggen binnen welke termijn een klant moet reclameren, de betalingstermijn, de rentevergoeding bij verzuim, en het incassotarief (gebruikelijk is 15%). Ook eventuele aansprakelijkheden en uitsluitingen kunt u hierin opnemen etc. etc.

Het is belangrijk dat de klant vóór of bij het sluiten van de overeenkomst kennisneemt van de voorwaarden. Een simpele verwijzing op de factuur volstaat dus niet.

Bankrelatie: Rabo NL90RABO 01617 900 70

AVG-verklaring hier inzien: privacyverklaring