Consultancy

Onze diensten moeten aansluiten op uw administratie. Wellicht blijkt uit onderzoek dat op bepaalde punten aanpassingen noodzakelijk zijn om de betalingsachterstanden terug te dringen. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn. Een goede controle en duidelijke documenten zijn daarbij onmisbaar. Een betalingsherinnering moet kort en krachtig zijn.

Daarnaast bieden wij op dit punt enkele services.

   de incassosticker

Op uw laatste aanmaning brengt u de sticker aan, zodat de klant duidelijk weet wat de gevolgen zijn als hij niet betaalt.

  de profitletter (of wikaanmaning)

Wij zenden uw klant een laatste aanmaning. De vordering geeft u vooralsnog niet uit handen. Betaling dient rechtstreeks aan u te geschieden. Eventueel kunt u na het verstrijken van de betalingstermijn de vordering ter incasso geven aan ons kantoor.

  de bewakingsmap

Uw vordering wordt bij ons in het signaleringssysteem opgenomen (bewakingsmap). Wij kunnen direct maatregelen nemen, mochten wij weer contact met uw klant hebben of met invorderingsmogelijkheden bekend raken.