Executie fase

Na een verkregen vonnis kan de gerechtsdeurwaarder uit kracht daarvan beslagen leggen met het doel om debiteur tot betaling te dwingen.

De executiekosten vloeien voort uit het vonnis en komen voor rekening van de veroordeelde partij. Hiervoor worden jaarlijks nieuwe tarieven vastgesteld (de Btag-tarieven). Onder “tarieven” vindt u een overzicht van deze kosten.

Over het algemeen bepalen wij naar de omstandigheden van het geval de executievorm. Een vonnis waarbij de ontruiming van een pand is toegewezen, zal in de regel een andere weg gaan dan een vonnis waarbij een bedrag is toegewezen.

Onze klanten laten de executie van het vonnis vaak aan ons over. Uiteraard is het mogelijk om daarover afwijkende afspraken te maken.

Ook voor wat betreft de executie van een vonnis houden wij de zaak aan ons, tenzij de omstandigheden of de wet dat niet toestaan. Uitgangspunt is dat wij de zaak zelf afhandelen