Incasso fase

De buitengerechtelijke incasso

Na binnenkomst van de opdracht controleren wij deze op mogelijke fouten.

U ontvangt een opdrachtbevestiging en per gelijke post ontvangt de debiteur een aanmaning (factuurbedrag + rente + incassokosten).

In een kort tijdsbestek zenden wij zo nodig meerdere sommaties.

Indien betaling uitblijft, leggen wij de vraag voor of u een procedure wilt starten. Alvorens de dagvaarding wordt uitgebracht, controleren wij de NAW-gegevens van de debiteur.

Het incassotraject wordt herhaald indien blijkt dat de adresgegevens inmiddels gewijzigd zijn.

Voor aanvang van de procedure maken wij een haalbaarheidsanalyse van de vordering.

Wij brengen de dagvaarding uit.

Dit traject neemt ongeveer twee maanden in beslag.

Maar bijzondere omstandigheden vragen soms om andere maatregelen. Uiteraard is dat bespreekbaar, en wij zullen in voorkomend geval de mogelijkheden met u doornemen.