Welkom bij Huting & van der Mije te Alkmaar.

U kunt bij ons terecht voor het incasseren van uw vorderingen. Wij richten ons voornamelijk op Noord-Holland, maar wij werken met een landelijk netwerk van kantoren voor vorderingen buiten de regio.

Wij zijn gespecialiseerd in huurzaken, VVE-vorderingen en het voeren van gerechtelijke procedures.

Hebben wij een vordering op u in behandeling?  U kunt per mail contact opnemen met ons, en proberen daarvoor een oplossing te vinden.

Ons e-mailadres is info@incassospecialist.nl Gebruik daarbij altijd ons dossiernummer!

Profiel

 • vestigingsjaar 1988
 • twee (toegevoegd-) gerechtsdeurwaarders
 • huurrechtspecialist
 • landelijke dekking
 • permanente opleiding (1)
 • externe controle derdengelden (2)
 • alles onder hetzelfde dak
 • informatievoorziening
 • debiteurenbeheer
 • incasso van vorderingen
 • juridische procedures
 • executie van vonnissen

 

 1. In de Gerechtsdeurwaarderswet staat omschreven aan welke hoge kwaliteitsnormen wij moeten voldoen. De wet en daaruit voortvloeiende reglementen stellen strenge eisen aan o.a. informatieplicht, permanente scholing en tuchtrecht.
 2. Het Bureau Financieel Toezicht (een onafhankelijk overheidsorgaan) houdt (elke 3 maanden) toezicht op de geldstromen binnen onze organisatie. Dit is een extra waarborg voor snelle uitbetaling.

Moderne apparatuur en software dragen bij aan een snelle en goede afhandeling van uw zaken. Wij hebben rechtstreeks verbinding met de basisadministraties van alle Nederlandse gemeenten (uitsluitend voor ambtelijke werkzaamheden), de handelsregisters en het kadaster.

Neem telefonisch contact met ons op, indien wij uw interesse gewekt hebben. Wij zijn gaarne bereid u over onze diensten verder te informeren.