Huting & van der Mije Gerechtsdeurwaarders & Incassopraktijk
Gerechtsdeurwaarders & Incassopraktijk

Algemene informatie

Het is van groot belang dat de facturen op tijd worden betaald. Op uw factuur moet een betalingstermijn staan, en bewaak die termijn ook goed! Eindeloos herinneringen of sommaties sturen, heeft geen zin. Als uw klant een consument is, dan moet u als laatste brief een aanmaning conform artikel 6:96 lid 6 BW. verzenden. Een voorbeeld daarvan verstrekken wij op verzoek, maar op het internet kunt u tal van voorbeelden vinden.

Het gebruik van algemene voorwaarden is ook een aanrader. Daarin kunt u bijvoorbeeld een reclametermijn opnemen, maar ook aansprakelijkheden en uitsluitingen. Het is van belang dat de klant vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst kennis neemt van uw voorwaarden. Een verwijzing op de factuur is  niet voldoende.

AVG-verklaring hier inzien: privacyverklaring