Huting & van der Mije Gerechtsdeurwaarders & Incassopraktijk
Gerechtsdeurwaarders & Incassopraktijk

Tarieven

Op alle opdrachten zijn uitsluitend  onze algemene voorwaarden van toepassing. Op eerste verzoek zenden wij u een exemplaar toe, maar u kunt deze ook downloaden vanaf deze site (zie onder ‘voorwaarden’).

Bij beëindiging van de overeenkomst van opdracht, daaronder valt ook insolventie van de opdrachtgever, wordt op portefeuilleniveau afgewikkeld (alle ontvangsten minus alle kosten).

Voor een ambtelijke opdracht geldt het Btag-tarief (door de overheid vastgesteld).  Dit tarief ziet uitsluitend op de kosten voor het uitbrengen van een exploot. Daarnaast zijn hierop de Tarieven ambtshandelingen nadrukkelijk van toepassing.

Incassokosten berekenen: https://www.kbvg.nl/gerechtsdeurwaarders/kosten/incassokosten-calculator

Download hier een overzicht van de Btag-tarieven:  2024 Btag

Download hier een overzicht van de tarieven voor ambtshandelingen:  Tarieven ambtshandelingen