Huting & van der Mije Gerechtsdeurwaarders & Incassopraktijk
Gerechtsdeurwaarders & Incassopraktijk

Gedagvaard

U bent gedagvaard tegen een zitting van de rechtbank – kamer voor kantonzaken (of sector kanton). Bij de dagvaarding voegen wij informatie, en daar vindt u alle mogelijkheden. Als de vordering klopt, dan is betalen vóór de zitting de beste manier!

Als u voor de rechtbank bent gedagvaard (dus niet sector kanton), dan moet u een advocaat inschakelen als u in het geding wilt verschijnen.

U kunt op de zitting verschijnen en de rechter uw verweer op de dagvaarding mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Wij raden u aan het verweer schriftelijk te doen. U kunt uw reactie per post naar de griffie van de rechtbank sturen, dus hoeft u niet naar de zitting. U wordt van het verdere verloop door de griffie per post op de hoogte gehouden.

De rechter zal vonnis wijzen als u niet verschijnt. U kunt dan naderhand in verzet gaan tegen het vonnis. Daarvoor dient u een verzet-dagvaarding op te (laten) stellen. De termijn daarvoor is vier weken, en gaat lopen na betekening van het vonnis aan u persoonlijk, of als blijkt dat u daarvan kennis heeft genomen. Na die termijn is verzet niet meer mogelijk.

U kunt in hoger beroep (appèl) van vonnissen op tegenspraak.  De vordering moet wel van voldoende belang zijn. De ondergrens daarvoor is momenteel € 1750,=. De termijn voor hoger beroep is drie maanden na datum uitspraak.