Huting & van der Mije Gerechtsdeurwaarders & Incassopraktijk
Gerechtsdeurwaarders & Incassopraktijk

Diensten

Onze dienstverlening bestaat voornamelijk uit het incasseren van vorderingen, en het uitvoeren van ambtelijke opdrachten. Onder ambtelijke opdracht wordt verstaan het uitbrengen (betekenen) van exploten en het leggen van beslagen. Bij uitsluiting van anderen is de gerechtsdeurwaarder bevoegd om ambtelijke werkzaamheden uit te voeren. In de praktijk lopen de incasso- en ambtelijke werkzaamheden door elkaar. 

Onze doelstelling is het innen van uw vordering inclusief rente tegen redelijke tarieven. Vorderingen kunt u bij ons indienen op de door u gewenste wijze. Aanlevering per e-mail heeft onze voorkeur. Voor bulkopdrachten kunt u gebruik maken van een excel-bestand. Een voorbeeld daarvan wordt op verzoek verstrekt.

Het behandelplan van een dossier wordt, voor zover wet- en regelgeving dit toelaten, naar uw wensen  ingericht. De ene zaak is immers niet de andere. Denk daarbij ook aan uitsluiting van bepaalde maatregelen en kostenbeperking.

De afhandeling van een vordering kent drie fasen: de incasso- proces- en executiefase. Alle werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren. De korte lijnen hebben voor u uiteraard veel voordelen.

Dossierinformatie verstrekken wij direct op verzoek. 

Helpdesk: voor de klanten staan wij tijdens kantooruren altijd klaar met raad en daad.