Huting & van der Mije Gerechtsdeurwaarders & Incassopraktijk
Gerechtsdeurwaarders & Incassopraktijk

Incasso

Voorafgaand aan de buitengerechtelijke incasso kunnen wij namens u een profitletter versturen. Dat is een sommatie waarbij de schuldenaar voor de laatste keer de gelegenheid krijgt om aan u te betalen. Daarna nemen wij de incasso over en zullen wij de vordering incl. incassokosten trachten te innen. Bij volledige betaling zijn er voor u geen kosten.

Na deze fase kunnen wij op uw verzoek een procedure starten om betaling van uw vordering te verkrijgen. De gerechtelijke incasso verzorgen wij voor u bij alle gerechten in Nederland.

Incassokosten berekenen: https://www.kbvg.nl/gerechtsdeurwaarders/kosten/incassokosten-calculator