Executies

Na verkregen vonnis zijn wij bevoegd om de debiteur alsnog te dwingen tot betaling door bijvoorbeeld beslag op zijn inkomen, huis, inboedel of handelsvoorraad te leggen. In tegenstelling tot andere aanbieders in de markt kunnen wij het gehele incassotraject (buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso) en de executie verzorgen