Gedagvaard

Een procedure wordt in de regel aangevangen door het uitbrengen van een dagvaarding. Klopt de vordering, betaal dan voor de zitting!

U zult een advocaat moeten inschakelen als u voor de rechtbank bent gedagvaard. Maar binnen de rechtbank kent men ook de sector kanton. Daar kunt u in persoon of vertegenwoordigd door een gemachtigde (advocaat, deurwaarder of adviseur) procederen.

U kunt op de zitting verschijnen en de rechter uw verweer op de dagvaarding mondeling of schriftelijk kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar een verweer op papier. Als u er voor kiest om uw reactie op papier te zetten, kunt u dit ook per post naar de griffie zenden. Het voordeel is dat u niet naar de rechtbank hoeft. U wordt door de griffie per post op de hoogte gehouden van het verdere verloop.

U bent gedagvaard en niet verschenen. In dat geval zal de rechter normaliter de vordering bij verstek toewijzen. U kunt naderhand in verzet gaan tegen het vonnis. Daarvoor dient u een verzetdagvaarding op te laten stellen en uit te laten brengen. De termijn daarvoor is vier weken. Deze termijn gaat lopen na betekening van het vonnis aan u persoonlijk, of als gebleken is dat u kennis genomen heeft van het vonnis. Het is dus zeer belangrijk dat u die termijn in de gaten houdt, anders is verzet niet meer mogelijk.

Tegen een verstekvonnis kunt u alleen in verzet gaan. Een vonnis op tegenspraak (u bent wel verschenen) is vatbaar voor hoger beroep. Als u het niet eens bent met het oordeel (of een gedeelte daarvan) van de rechter dan kunt u in hoger beroep (appèl) gaan. De vordering moet wel van voldoende belang zijn. De ondergrens daarvoor is momenteel € 1750,=. De termijn voor hoger beroep is drie maanden na datum uitspraak.