Tarieven

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard onder toepassing van onze voorwaarden.

Incassowerkzaamheden worden afgerekend conform onderstaand tarief:

vorderingen tot Eu 25.000,= 15% van het geïncasseerde bedrag; over het meerdere 10% van het geïncasseerde bedrag, te verhogen met 5% zulks ter beoordeling door H&M.

Onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan de rechtstreeks aan opdrachtgever betaalde bedragen, en verrekening tussen partijen.

In Nederland gevestigde advocaten en collega-gerechtsdeurwaarders kunnen door ons worden aangemerkt als “tussenpersoon”.

Kort overzicht tarieven tussenpersoon:
rolcomparitie Eu 10,=;
aandeel salaris-gemachtigde: de helft bij verstekzaken, en een derde bij zaken op tegenspraak;
waarnemen comparitie etc. Eu 125,= per uur;
afwikkelingstarief is 4% (ongeacht wie de bedragen heeft ontvangen);

Bij beëindiging van de overeenkomst van opdracht, daaronder valt ook insolventie van de opdrachtgever, wordt op portefeuilleniveau afgewikkeld (alle ontvangsten in kas minus alle kosten);

No cure no fee kan uitkomst voor u bieden. Dit houdt in dat als er geen geld geïncasseerd wordt, u ook geen incassoprovisie aan ons verschuldigd bent. U betaalt alleen een kleine basisvergoeding voor bureau- en dossierkosten.

Download hier btag_2018.pdf een overzicht van de ambtelijke tarieven.