Tarieven

Op alle opdrachten zijn uitsluitend  onze algemene voorwaarden van toepassing. Op eerste verzoek zenden wij u een exemplaar toe. U kunt de voorwaarden ook downloaden vanaf deze site (zie onder ‘voorwaarden’).

Bij beëindiging van de overeenkomst van opdracht, daaronder valt ook insolventie van de opdrachtgever, wordt op portefeuilleniveau afgewikkeld (ontvangsten minus kosten).

Voor de ambtelijke werkzaamheden gelden de Btag-tarieven, welke de wetgever bepaalt.  Deze tarieven zijn van toepassing op een ambtelijke opdracht tot het betekenen van een exploot. Tevens zijn op dergelijke opdrachten onze tarieven ambtelijke opdrachten van toepassing.

Download hier een overzicht van de Btag-tarieven: Btag 2020

Download hier een overzicht van de tarieven voor ambtshandelingen: tarieven ambtelijke opdrachten