Tarieven

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard onder toepassing van onze voorwaarden.

Incassowerkzaamheden worden afgerekend conform onderstaand tarief:

vorderingen tot Eu 25.000,= 15% van het geïncasseerde bedrag; over het meerdere 10% van het geïncasseerde bedrag, te verhogen met 5% zulks ter beoordeling door H&M.

Onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan de rechtstreeks aan opdrachtgever betaalde bedragen, en verrekening tussen partijen.

In Nederland gevestigde advocaten en collega-gerechtsdeurwaarders kunnen door ons worden aangemerkt als “tussenpersoon”.

Tarieven rolwaarneming tussenpersoon:
rolcomparitie Eu 10,=;
aandeel salaris-gemachtigde: de helft bij verstekzaken, en een derde bij zaken op tegenspraak;
waarnemen comparitie etc. Eu 125,= per uur;

Bij beëindiging van de overeenkomst van opdracht, daaronder valt ook insolventie van de opdrachtgever, wordt op portefeuilleniveau afgewikkeld (alle ontvangsten in kas minus alle kosten);

Download hier een overzicht van de Btag-tarieven: Btag 2020

Download hier een overzicht van de tarieven voor ambtshandelingen: tarieven ambtelijke opdrachten